Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Nyheter
Föreningen
Boende
Husets historia
Nostalgi
Kalender
23 januari 2020
Avgift vid andrahandsupplåtelser
Föreningen tar  från 2017-05-02 ut en avgift vid upplåtelser av lägenheter eller lokaler i andra hand.
Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år. Är upplåtelsen mindre än ett år beräknas avgiften per månad.
Avgiften är 394 kr/mån under 2020.
Uppdaterat 2020-01-23
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
16 februari 2020
Motioner till årsstämma 2020
30 januari 2020
Bokning av fritidslokalen stängd
23 januari 2020
Avgift vid andrahandsupplåtelser
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå
Provided by Webforum