Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Föreningen
Nyheter
Boende
Husets historia
Nostalgi
Kalender
1 juni 2022
Sommarbrev från styrelsen
Plötsligt är dagarna längre och träden gröna. Igen. Denna återkommande årstidsväxling är i och för sig ingen nyhet – men alltid en positiv förändring.

Måndag den 30 maj var det föreningsstädning av trädgården och andra gemensamhetsytor. Till sist. I två år har Coronaläget satt stopp för detta årliga arrangemang. Bra uppslutning och arbetsvilja gjorde det hela till en lyckad sammankomst – hamburgare från relativt nyöppnade BCG Diner, kaffe och annan dryck hjälpte till. Ett stort tack till fritidskommittén som arrangerade.

När detta skrivs håller kommunen på att snygga till grönytan på Rådhusesplanaden, framför fastigheten. Förutsättningarna för en trevlig och bra sommar ökar. Nu hoppas vi bara på vädret och säger därför: utnyttja trädgården under de kommande månaderna.

Den 22 maj höll brf Hede stämma. Också den i fysisk, traditionell, form på First Hotell Dragonen – efter två Coronaanpassade år. En ny styrelse valdes. Till utseendet rätt lik den gamla, men inte helt. Föreningen har till exempel en ny ordförande, Mats Olofsson.

Den tidigare styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Föreningens ekonomi är fortsatt god. Det är viktigt eftersom ett antal projekt ligger framför oss. Det allmänt tuffare ekonomiska läget påverkar naturligtvis också brf Hede.  

Den fortsatta renoveringen av fasaden som vi i julbrevet trodde oss kunna utlova till sommaren kommer att bli försenad. Upphandlingen måste kompletteras.

En container kommer att ställas upp vid sophuset den 16-19 juni. Nu är det läge att göra slag i saken och rensa förråden. Närmare information om detta har delats ut, och se även kalendern här på hemsidan.

Den grupp i styrelsen som bildats för att hålla kontakt med näringsidkare i fastigheten har fortsatt sitt arbete. Erfarenheterna från de senaste åren visar att det finns ett behov av förändringar. En ny restaurang har öppnats under våren. Ett par tomma lokaler kommer förhoppningsvis att fyllas med nya entreprenörer under det fortsatta året.

Återstår bara att önska Hedes medlemmar en riktigt trevlig sommar.

Styrelsen för brf Hede


 
Uppdaterat 2022-06-01
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
15 juni 2022
Vicevärdens sommarvistelse
1 juni 2022
Sommarbrev från styrelsen
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå
Provided by Webforum