23 januari 2020
Avgift vid andrahandsupplåtelser
Föreningen tar  från 2017-05-02 ut en avgift vid upplåtelser av lägenheter eller lokaler i andra hand.
Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år. Är upplåtelsen mindre än ett år beräknas avgiften per månad.
Avgiften är 394 kr/mån under 2020.
Uppdaterat 2020-01-23