Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Föreningen
Nyheter
Boende
Husets historia
Nostalgi
Kalender
Husets historia 1951-2012

Bostadsrättsföreningen Hede bildades vid konstituerande sammanträde den 31.januari 1951.

Huset ritades av arkitekt Calle Grandinsson, Stockholm, och byggdes av byggfirman Larco.

Den 1. juni 1952 började man bygga huset på Rådhusesplanaden 17 A-E. Huset stod klart för inflyttning den 15. oktober 1954. Rådhusesplanaden 15 påbörjades den 1. december 1955 och var färdigt för inflyttning den 1.februari 1957.

Den sammanlagda produktionskostnaden slutade på 10,5 miljoner kronor.

Insatsen för en 3:a på 73,5  m² var 2440 kr, och avgiften 200 kr/månad.

 • Centralantenner för radio, TV och UKV monterades och var färdiga i samband med att TV-sändaren i Vännäs togs i bruk 1960.
 • 1969 upphör sopförbränningen i fastigheten och avtal upprättas med Umeå renhållningsverk.
 • Det erfordrades en myntavgift på 1 kr. då man nyttjade tvättmaskinerna, men den togs bort 1972 då styrelsen tröttnade på de ständiga sabotagen på myntautomaterna.
 • Fjärrvärmen kopplades in 1976.
 • Första styrelsesammanträdet i det nya sammanträdesrummet på 17 B, hölls den 24. mars 1983.
 • Fastigheten ansluter sig till Televerkets kabel-TV-nät 1989.
 • Ny fasad och tilläggsisolering samt insättning av en tredje glasruta i fönstren påbörjades i april 1990.
 • Efter många turer  kunde porttelefonerna tas i bruk 14. september 1998.
 • Ett stort underhållsarbete som ”drabbade” alla boende var stambytet. Arbetet påbörjades i mars och avslutades i december 1999. Då byttes också ytterdörrarna i samtliga lägenheter till säkerhetsdörrar.
 • Bastun totalrenoverades i samband med stambytet.
 • I samband med stambytet drogs rör för internet. När stambytet var klart och anbud inkommit installerades uttag för IT i varje lägenhet och lokal av dataföretaget Obbit, som då hade sitt kontor på bottenvåningen i  17 E. Detta var klart hösten 2000.
 • Våren 2000 planerar kommunen att bygga om cykelparkeringen vid busstationen, vilket innebar att markplattorna utanför entréerna skulle läggas om. Eftersom styrelsen varit medveten om behovet av dränering utanför 17 B-E, togs beslut att detta av praktiska skäl skulle ske före kommunens förbättring av passage och innergård. Dräneringen blev klar lagom till julen 2000.
 • I samband med anläggningen av vår park på innergården skapades nya parkeringsplatser med motorvärmare och byggdes ett nytt soprumshus för källsortering .
 • Trafikverket bytte, efter bullermätning, 82% av fastighetens fönster p.g.a. ökande buller från byggandet/driften av Botniabanan och ombyggnaden av Järnvägstorget. Föreningen beslöt att även byta dom återstående 18%.  Bytet startade i 17 E i oktober 2010 och var klart för slutbesiktning i februari  2012. Vid bytet passade också 9 st. boende på att byta sina fönster mot balkongdörrar och låta montera balkonger.
 • Efter en extremt utdragen process med protester, överklaganden och slutligen rättsprocess, kunde byggandet av ett helt nytt ventilationssystem starta i oktober 2010.
 • I samband med byggandet av ventilationssystemet byttes all el från 2-fas till 3-fas med nya väggkontakter i samtliga lägenheter och nya elcentraler med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
 • I september 2012 infördes elektroniska taggar för öppning av ytterdörrarna och för elektronisk bokning av tvättstugorna, relax/bastun och gästlägenheten.
 • 1 oktober 2013 tecknade föreningen avtal om gruppabonnemang med ComHem som gav samtliga boende och idkare digital-TV som ingick i avgiften/hyran.

Uppdaterat 2018-05-25
Utskriftsvänlig sida
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå, info@hede.nu
Provided by Webforum