8 maj 2019
Kallelse årsstämma 2019-05-22
Alla medlemmar kallas till ordinarie årsstämma 2019-05-22 kl. 18:30.
Lokal: Embla på Umeå Folkets Hus.

Välkomna
Uppdaterat 2019-05-08