Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Nyheter
Föreningen
Styrelse
Revisorer
Valberedning
Arbetsgrupper
Våra Stadgar
Boende
Husets historia
Nostalgi
Kalender
Föreningsstyrelse 2020 - 2021  
   
Håkan Ottosson Ordförande 070-379 01 60, h.ottosson@dado.se
Maja Mörk Vice Ordförande 076-102 00 09, morkmaja@gmail.com
Monica Lindström Sekreterare 070-372 79 43, monicaacinom1@hotmail.com
Monica Sandgren       Ledamot ms.20298@hotmail.com
Georg Wallén Ledamot 0720-554592
Mats Olofsson Ledamot
Christer Norman Ledamot 070-2659893 
Liselott Öhman
Suppleant 070-654 13 89, oehmali@yahoo.se
Andreas Resar Suppleant
Leif Gustafson Vicevärd 070-342 76 33


Uppdaterat 2021-09-25
Utskriftsvänlig sida
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå
Provided by Webforum