Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Nyheter
Föreningen
Styrelse
Revisorer
Valberedning
Arbetsgrupper
Våra Stadgar
Boende
Husets historia
Nostalgi
Kalender
Hedes Arbetsgrupper


Fritidskommitté    
         
Margareta Johansson   
Curt Sehlin                                       curre42@hotmail.com
Asta Risvall, sammankallande                    risvalla@gmail.com
Benav Yasin                                      benav-yasin@hotmail.com 
Gustav Hultman

Uppdaterat 2018-05-25
Utskriftsvänlig sida
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå
Provided by Webforum