Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Nyheter
Föreningen
Boende
Vicevärd
Felanmälan
Tvättstuga/Bastu
Sopor
Bredband
TV
Parkering
Försäkring
Andrahandsuthyrning
Gästlägenheten
Brandsäkerhet
Bygga om
Dörrskyltar
Vem har ansvaret?
Störningar
Cyklar
Fönster
Husets historia
Nostalgi
Kalender
Andrahandsuthyrning

För att du ska få upplåta bostadsrätt i andra hand så krävs det att du begär tillstånd av din bostadsrättsförenings styrelse. Bostadsrättshavaren ska, för att få tillstånd, ha skäl till att hyra ut lägenheten. Även om bostadsrättshavaren har skäl till andrahandsupplåtelse kan ansökan om tillstånd avslås om styrelsen har befogad anledning att neka. Bostadsrättsföreningen är dock fri att lämna tillstånd även om dessa krav inte uppfylls.


Tillstånd från styrelsen krävs vid andrahandsupplåtelse, d.v.s. när lägenheten upplåts till annan för självständigt brukande oavsett om hyra uttas eller ej. Av detta följer att det inte krävs tillstånd för att ha någon inneboende om man själv har kvar tillräcklig anknytning till lägenheten. Tillstånd för andrahandsupplåtelse brukar tidsbegränsas till max 1 år.

Föreningen tar från 2017-05-02 ut en avgift för andrahandsupplåtelser som är 10% av ett prisbasbelopp per år. Är upplåtelsen mindre än ett år beräknas avgiften per månad.

Fyll i och lämna blanketten på HSB´s kontor eller skicka denna till:
HSB Brf Hede i Umeå
Box 14
901 02 UMEÅ
Läs gärna: Infoblad från HSB om andrahandsuthyrning
Uppdaterat 2020-01-30
Utskriftsvänlig sida
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå
Provided by Webforum