Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå
Nyheter
Föreningen
Boende
Vicevärd
Felanmälan
Tvättstuga/Bastu
Sopor
Bredband
TV
Parkering
Försäkring
Andrahandsuthyrning
Gästlägenheten
Brandsäkerhet
Bygga om
Dörrskyltar
Vem har ansvaret?
Störningar
Cyklar
Fönster
Husets historia
Nostalgi
Kalender

Försäkring

Brf Hede har tecknat bostadsrätts
tillägget via din fastighetsförsäkring from 2011-07-01

Om fastigheten drabbas av skada och skadan är orsakad av en skadehändelse som enligt föreningens stadgar skall bekostas av bostadsrättsinnehavaren kan föreningen kräva ersättning från dig som innehavare av bostadsrätten - vanligtvis skador på ytskikt. Därför finns det en möjlighet att teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring

 

Nu har föreningen själv valt att teckna detta tillägg kollektivt för samtliga bostadsrättslägenheter.

 

Detta innebär bl.a. annat följande:

 

Dubbelförsäkring!

 

För de bostadsrättsinnehavare som tecknat bostadsrättstillägget via sin hem-
försäkring rekommenderar föreningen att du tar bort detta tillägg.

 

OBS! I vissa skadefall KAN detta innebära att du drabbas av dubbla självrisker. Vill du
helt undvika detta behåller du även det individuellt tecknade bostadsrättstillägget.

 

OBSERVERA: Hemförsäkringen ska vara kvar liksom eventuellt övriga tecknade
tillägg till hemförsäkringen, typ allriskförsäkring mm. E
ndast bostadsrättstillägget
skall tas bort.

 

Föreningen åtar sig skyldigheten att informera samtliga bostadsrättsinnehavare om
tillägget tas bort från fastighetsförsäkringen någon gång i framtiden.

 

Förändringen sker from 2011-07-01 och ni kan meddela er hemförsäkringsgivare att
ni önskar plocka bort detta tillägg. Om ni väljer att följa rekommendationen att ta bort
det individuellt tecknade bostadsrättstillägget meddelar ni ert nuvarande försäkringsbolag
att örsäkringsbehovet upphört för detsamma från och med 2011-07-01 och att ni därför
önskar ta bort det från samma datum. Eventuellt tas det då bort först från och med nästkommande huvudförfallodag.

 

(Observera att ni inte blandar ihop detta tillägg med tilläggsförsäkring för er lösegendom den s.k. allriskförsäkringen. Denna försäkring ersätter plötsligt oförutsedda skador på er lösegendom.)

 

När ni flyttar från er bostadsrätt

 

Om ni väljer att köpa en annan bostadsrätt är det viktigt att kontrollera om denna
förening har tecknat bostadsrättstillägget. Annars bör man teckna detta via sin
hemförsäkring så snart som man blir ägare till den nya bostadsrätten.

Vid flytt till hyresrätt eller villa/radhus finns inget behov av detta bostadsrättstillägg.

 

Vad innehåller bostadsrättstillägget.

 

Som innehavare av en enskild bostadsrättslägenhet (ej näringsidkare) har man ett annat
ansvar än om man bor i en hyreslägenhet. Underhållsansvaret bestäms i lag och av
föreningens stadgar.

I bostadsrättslägenheten måste innehavaren själv utföra reparationer och bekosta
renoveringar av ytskikt. Om inte fastighetsförsäkringen kan ersätta en skada och den
faller in under det ansvar som bostadsrättsinnehavaren har, enligt stadgarna kan
föreningen kräva ersättning av bostadsrättsinnehavaren av betalar skadan.

Uppdaterat 2020-10-29
Utskriftsvänlig sida
HSB Bostadsrättsföreningen Hede i Umeå, Box 14, 901 02 Umeå
Provided by Webforum